CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 34
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
11 Nguyễn Thị Như Hoa Trung tâm Tư vấn thiết kế và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan. DD,HT
12 Nguyễn Thị Hoa Trung tâm Tư vấn thiết kế và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan. DD,CN
13 Trần Văn Vinh Trung tâm Tư vấn thiết bị và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình, địa chất
DD,CN,GT, NN, HT
14 Vũ Lương Anh Trung tâm Tư vấn thiết bị và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình, địa chất
DD,CN,GT,NN,HT
15 Vũ Viết Xuân Trung tâm Tư vấn thiết bị và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình DD,CN,GT,NN,HT
16 Diêm Công Huy Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
17 Lê Văn Hùng Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình.
DD,CN,GT,NN,HT
18 Đoàn Đức Nhuận Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình DD,CN,GT,NN,HT
19 Nguyễn Tôn Dũng Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
20 Ngô Văn Hiếu Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình.
DD,CN,GT,NN,HT