CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 34
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
31 Tô Minh Tuấn Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
DD,CN,GT,NN,HT
32 Mai Ngọc Đông Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng thiết kế xây dựng - kết cấu
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- DD,CN,GT,NN,HT

- GT,HT
- DD,CN,GT,NN,HT
- DD,CN,GT,NN,HT


33 Nguyễn Thành Vân Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
DD,CN
34 Phan Chính Ước Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng thiết kế xây dựng - kết cấu 
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

- DD,CN,GT,HT

- GT
- DD,CN,GT,HT
- DD,CN,GT,HT