CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 34
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
21 Diêm Công Trang Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
22 Trần Ngọc Đông Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình.
DD,CN,GT,NN,HT
23 Nguyễn Đăng Hiếu Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
24 Nguyễn Văn Xuân Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
25 Ngô Xuân Thế Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
26 Nguyễn Quang Hiệp Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
DD,CN,GT,NN,HT
27 Hồ Ngọc Sơn Vụ Kinh tế xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN,GT,NN,HT
28 Trương Thị Thu Thanh Vụ Kinh tế xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN,GT, NN, HT
29 Trần Phan Minh Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng thiết kế xây dựng - kết cấu
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
DD,CN
30 Nguyễn Quốc Chính Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
DD,CN,GT,NN,HT