CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 100
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
35 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

3 Năm

- Địa chỉ: số 71 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0233.575.775; 0911333137; 0983033727
 

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
36 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG THANH HÓA

10 Năm

- Địa chỉ: Số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
- Điện thoại: 02378886688 hoặc 0912642438
- Fax: 03783.719.863

- Chất lượng công trình xây dựng

- Chất  lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình

DD,CN, NN, GT,HT
38 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VĨNH LONG

17 Năm

- Địa chỉ: Sở Xây dựng Vĩnh Long, số 80 Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
-  Điện thoại : 02703.830410
- Email: tttvkdxd.sxd@vinhlong.gov.vn
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN
39 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THUỘC CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC

1 Năm

- Địa chỉ: số 07 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
-  Điện thoại : 02113.712.922
- Fax: 02113.726.529 
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
40 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 0439760271
- Fax: 0439746596
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
41 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (IBST) - Địa chỉ: số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0438360016, 0437544196;
- Fax: 0438361197
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN,GT, NN, HT
42 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO (TP. HÀ NỘI) - Địa chỉ: số 34 Phổ Quảng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0839972359;
- Fax: 0839972361
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD, GT
43 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO - Địa chỉ: Số 4, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 0438523706 - Fax: 0435741231 - Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng. 
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình. 
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng 
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
- DD,CN,GT, NN, HT


- DD,CN,GT,HT

- DD,CN,GT,NN,HT

- DD,CN,GT,NN,HT- DD,CN,GT,NN,HT


44 TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 3 - Địa chỉ: số 109 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363699778; 02363699889
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
GT (cầu,đường bộ)
45 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐƯỜNG BỘ III – VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Địa chỉ: số 84 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại: 0838247191, 0838221855
- Fax: 0838244612
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
GT