CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 100
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
25 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

11 Năm

- Địa chỉ: số 114 Nguyễn Đức Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 03503.649.530

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
26 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 76 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 02383594555;Fax: 02383594678

 

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, GT, HT
27 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NINH THUẬN

2 Năm

- Địa chỉ: số 42 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT
28 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 70 - Địa chỉ: số 11 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0573.550.822

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng

NN
29 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

2 Năm

- Địa chỉ: số 194 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 02573.823.671
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan 
DD, CN
30 TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 Năm

- Địa chỉ: số 24 Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 02573.825.590
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

-DD,CN, GT,HT
 
-DD,CN
 
-DD,CN, GT,HT

 

31 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

2 Năm

- Địa chỉ: Số 391 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255.3730888; - Fax: 0255.3730889
 

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
32 VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

17 Năm

- Địa chỉ: phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 
- Chất lượng thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
DD,HT
33 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

10 Năm

- Địa chỉ: Số 10, ngõ 178 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0239890889

DD,CN, NN, GT,HT
34 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TRÀ VINH

1 Năm

- Địa chỉ: Số 319, Mậu Thân, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 02943856130
- Fax: 02943856940
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD, NN, GT,HT