CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 100
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
1 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG AN GIANG

6 Năm

- Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 02963.955.277
- Fax: 02963953619
 

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
2 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG AN GIANG

2 Năm

- Địa chỉ: Số 18-19A2 NguyễnThái Bình, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 02963.855.848
- Email: sonagnt@gmail.com
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,GT,HT
3 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BẾN TRE

2 Năm

- Địa chỉ: Số 3 Đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 02753825950
- Fax: 02753812669
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
DD,CN,GT,NN,HT

4 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG BẮC GIANG

9 Năm

- Địa chỉ: Tòa nhà Liên Cơ quan đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 02043.554.708
- Fax: 02043554716
- Email: ttgd_sxd@bacgiang.gov.vn
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN
5 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

11 Năm

- Địa chỉ: số 505 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0913440767; 0913451489
- Chất lượng khảo sát địa hình
 
- Chất lượng thiết kế xây dựng
 
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
 
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

DD,CN, NN, GT,HT
 
DD,CN
 
DD,CN


 
DD,CN,HT

 

6 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG CÀ MAU

5 Năm

- Địa chỉ : Số 265 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 02903827833
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN,GT,NN, HT
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - Địa chỉ: số 71 Ngô Gia Tự - Phường 5 – thành phố Cà Mau
- Điện thoại: 0985537722
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng 
DD, CN,GT(Cầu đường)
8 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ACI

7 Năm

- Địa chỉ: A5-16 đường số 8, KDC, 11A, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 02923.919.757; 3.918424; 3918313
- Fax: 01703.919.757
- email: xaydungaci@gmail.com
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, GT,HT
9 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CẦN THƠ

7 Năm

- Địa chỉ: số 03 đường 39,KV8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 02923813059
 

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, GT,HT
10 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

1 Năm

- Địa chỉ: Số 485, đường Lê Duẩn, Khóm 4, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại: 02993614234
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
Đang cập nhật