CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 100
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
86 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH MIỀN NAM

1 Năm

- Địa chỉ: 19/9 đường Hòa Bình, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
DD,CN, NN, GT,HT
87 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẠC LIÊU

1 Năm

- Địa chỉ: đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
 
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

-DD,NN,GTHT (cấp, thoát nước)
 
-DD,NN,GTHT (cấp, thoát nước)
 
-DD,CN,GT,NN,HT

 

88 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

1 Năm

- Địa chỉ: Tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 02093871468

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
DD,CN,GT,HT
89 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG – CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG - SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH

15 Năm

- Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223854373
- Fax: 02223854373
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
DD,CN,GT,NN,HT

90 CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG - Địa chỉ: tỉnh Bình Phước - Đang cập nhật
91 SỞ XÂY DỰNG CÀ MAU

5 Năm

- Địa chỉ : Số 265 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 02906255001
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD, CN, HT,
GT (trong đô thị),

92 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CÀ MAU

5 Năm

- Địa chỉ : Số 269 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 02903835828
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
GT
93 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Số 109 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 023699778; 023699889
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
Đang cập nhật
94 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - Địa chỉ: Số 15 Đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 02623859793
- Số Fax: 02623859793
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng thiết kế xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
DD,CN
95 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

10 Năm

- Địa chỉ: số 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02153846193
- Fax: 02153840861

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN