CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 100
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
12 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG HÀ NỘI

10 Năm

- Địa chỉ: số 38 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02437335590
- Fax: 02437335801
- Email: vienktxdhn@gmail.com
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD,CN, HT
14 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG - COFEC

10 Năm

- Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: 64/49/6 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
+ Văn phòng tại Hà Nội: tầng 1L Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
+ Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 172 Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02438347591
- Fax: 02437663950
- Email: cofec.hanoi@gmail.com
- Website: cofec.com.vn
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, GT,NN, HT
15 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

7 Năm

- Địa chỉ: số 01 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
16 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG HÒA BÌNH

12 Năm

- Địa chỉ: đường Phan Bội Châu, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (tầng 5 Trụ sở Sở Xây dựng Hòa Bình)

- Điện thoại: 02183.885.192

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
17 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

14 Năm

- Địa chỉ: số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại: 0773.927.277 

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, HT
20 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LẠNG SƠN

4 Năm

- Địa chỉ: đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 0253.711.191

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT

21 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

4 Năm

- Địa chỉ: đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 0253.810.728

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
GT
22 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG

8 Năm

- Địa chỉ: 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD
23 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM LÂM ĐỒNG

7 Năm

- Địa chỉ: 135 đường Phan Bội Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD
24 SỞ XÂY DỰNG LONG AN

- Địa chỉ: số 19 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng

DD,CN, GT,HT