CÁC CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 59
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
51 Trần Quốc Hoàn Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD
52 Nguyễn Xuân Long Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng thiết kế xây dựng công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD, CN
53 Diêm Công Huy Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
54 Lê Văn Hùng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Chất lượng khảo sát công trình xây dựng.

DD,CN,GT,NN,HT
55 Ngô Văn Hiếu Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
56 Diêm Công Trang Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Chất lượng khảo sát địa hình.

DD,CN,GT,NN,HT
57 Trần Ngọc Đông Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Chất lượng khảo sát địa hình. DD,CN,GT,NN,HT
58 Phạm Văn Hùng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Chất lượng thiết kế xây dựng công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
DD, CN
59 Nguyễn Ngọc Thanh Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Địa chỉ: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng 
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD, CN