CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 84
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
31 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

- Địa chỉ: Số 391 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Điện thoại: 055.3730888; - Fax: 055.3730889

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
32 VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

7 Năm

- Địa chỉ: phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 
- Chất lượng thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
DD,CN, NN, GT,HT
33 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

12 Năm

- Địa chỉ: phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 
- Chất lượng thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
DD,CN, NN, GT,HT
34 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG HẠ LONG

10 Năm

- Địa chỉ: phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 
- Chất lượng thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
DD,CN, NN, GT,HT
35 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

2 Năm

- Địa chỉ: số 71 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0533.575.775; 0911333137; 0983033727

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
36 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG THANH HÓA

10 Năm

- Địa chỉ: Số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
- Điện thoại: 0373715790 hoặc 0988990369
- Fax: 0373.719.863

- Chất lượng công trình xây dựng

- Chất  lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình

DD,CN, NN, GT,HT
37 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

10 Năm

- Địa chỉ: Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0543.847.677 hoặc 0543.815900
- Email: kdxdhue@gmail.com
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, HT
38 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VĨNH LONG

17 Năm

- Địa chỉ: Sở Xây dựng Vĩnh Long, số 80 Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
-  Điện thoại : 0703.830410
- Email: tttvkdxd.sxd@vinhlong.gov.vn
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN
39 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THUỘC CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC

1 Năm

- Địa chỉ: số 07 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
-  Điện thoại : 02113.712.922
- Fax: 02113.726.529 
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
40 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 0439760271
- Fax: 0439746596
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT