CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 84
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
21 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

1 Năm

- Địa chỉ: đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 0253.810.728

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
GT
22 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG

8 Năm

- Địa chỉ: 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD
23 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM LÂM ĐỒNG

7 Năm

- Địa chỉ: 135 đường Phan Bội Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD
24 SỞ XÂY DỰNG LONG AN

- Địa chỉ: số 19 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN
25 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

11 Năm

- Địa chỉ: số 114 Nguyễn Đức Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 03503.649.530

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
26 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 76 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383594555;Fax: 0383594678

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, GT, HT
27 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NINH THUẬN

1 Năm

- Địa chỉ: số 42 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT
28 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 70 - Địa chỉ: số 11 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0573.550.822

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng

NN
29 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ YÊN - Địa chỉ: số 194 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0573.823.671
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan 
DD, CN
30 TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

3 Năm

- Địa chỉ: số 24 Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0573.825.590
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
- DD,CN, GT,HT


- DD,CN

- DD,CN, GT,HT