CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

Số lượng tổ chức công bố : 84
Ghi chú: DD: công trình dân dụng;CN: công trình công nghiệp; HT: công trình hạ tầng kỹ thuật; NN: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; GT: công trình giao thông;


STT TÊN TỔ CHỨC KINH NGHIỆM THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LOẠI CÔNG TRÌNH
11 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG GIA LAI - Địa chỉ: Tổ 15 phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0593.606.319
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
- DD,CN, NN, GT,HT

-DD,CN, HT

- DD,CN, NN, GT,HT


- DD,CN, HT



- DD,CN, HT



12 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG HÀ NỘI

10 Năm

- Địa chỉ: số 38 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0437335590
- Fax: 0437335801
- Email: vienktxdhn@gmail.com
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
DD,CN, HT
13 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

7 Năm

- Địa chỉ: số 21A Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0433535746
- Fax: 0433535776
- Email: ttkdclctxd.hanoi@gmail.com
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
- DD,CN


- DD,CN

- DD,CN, HT


- DD,CN



- DD,CN



14 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG - COFEC

6 Năm

- Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: 64/49/6 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
+ Văn phòng tại Hà Nội: tầng 1L Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
+ Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 172 Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0438347591
- Fax: 0437663950
- Email: cofec.hanoi@gmail.com
- Website: cofec.com.vn
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, GT,NN, HT
15 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

7 Năm

- Địa chỉ: số 01 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
16 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG HÒA BÌNH

12 Năm

- Địa chỉ: đường Phan Bội Châu, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (tầng 5 Trụ sở Sở Xây dựng Hòa Bình)

- Điện thoại: 02183.885.192

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT
17 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

14 Năm

- Địa chỉ: số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại: 0773.927.277 

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, HT
18 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY KONTUM

2 Năm

- Địa chỉ: số 345 đường Bà Triệu, thành phố KonTum, tỉnh KonTum 

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, HT
19 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU

1 Năm

- Địa chỉ: phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- Điện thoại: 02313.795.098
- email: kiemdinhxaydunglaichau@gmail.com
Đang cập nhật DD,CN, GT,HT
20 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LẠNG SƠN

1 Năm

- Địa chỉ: đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 0253.711.191

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng
- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình
- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng
- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan
DD,CN, NN, GT,HT